Ny bæredygtighedsrapport med fokus på retfærdigt køb og distribution af COVID-19 vaccine i udviklingslande

Cop Slider

Phoenix Design Aid A/S har udgivet en ny bæredygtighedsrapport 2020-2021, som sætter særligt fokus på et event, der skal fremme retfærdigt køb og distribution af COVID-19 vacciner i udviklingslande.

Phoenix Design Aid har udsendt deres årlige bæredygtighedsrapport, Communication on Progress (CoP), hvor de 17 verdensmål for bæredygtighed sætter dagsordenen for driften af virksomheden.

Phoenix Design Aid er medlem af United Nations Global Compact og har siden 2007 støttet op om de 10 grundlæggende principper opstillet af initiativet. Hvert år rapporterer Phoenix Design Aid på ”advanced level” om sin fremgang inden for fire kategorier: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Rapporteringen dækker perioden oktober 2020 til og med september 2021.

For Phoenix Design Aid er virksomhedens bæredygtighedsrapport meget mere end rapportering. Rapporten fungerer som et ledelsessystem for samfundsansvar, idet den fortæller, hvordan virksomheden formår at inddrage samfundsansvar og bæredygtighed i drift og dagligdag.

Vi håber, at Phoenix Design Aid’s bæredygtighedsrapport kan være med til at inspirere andre indenfor bæredygtighed og de 17 verdensmål,” fortæller Dennis Lundø Nielsen, CEO ved Phoenix Design Aid og tilføjer, at han håber, at virksomhedens stakeholdere kan få glæde af de forskellige artikler og historier, som rapporten består af.

Læs rapporten her: www.phoenixdesignaid.com/cop-2020-2021

Retfærdigt køb og distribution af COVID-19 vaccine
Hver bæredygtighedsrapport, som Phoenix Design Aid udgiver, består af forskellige artikler, der udfolder forskellige historier og initiativer, som Phoenix Design Aid har arbejdet på i rapporteringsperioden. I år der er en særlig historie, som har en special betydning for virksomheden.

Dette års bæredygtighedsrapport skiller sig ud qua dets fokus på et stort event, som skal finde sted i Tanzania i slutningen af oktober. Eventet hedder ”The Big Climb”, og formålet er at samle midler ind til en retfærdig køb og distribution af COVID-19 vacciner, da udviklingslandene desværre stadig halter meget bagud i forhold til de industrialiserede lande.

Phoenix Design Aid og foreningen PDAid Foundation er medarrangører af The Big Climb og har i flere år arbejdet tæt sammen med Kilimanjaro Initiative. CEO for Phoenix Design Aid, Dennis Lundø Nielsen, deltager selv på turen.


Om The Big Climb

The Big Climb er organiseret af NGOen Kilimanjaro Initiative og støttet af UNFCU Fonden. Eventet samler 34 climbere, som drager ud på en 7 dages rute (Rongai ruten) for at bestige Kilimanjaro, Afrikas højeste bjerg, med målet om at nå toppen på den globale FN-dag, den 24. oktober.

The Big Climb har lavet et partnerskab med blandt andet WHO Foundation, COVAX og Den Afrikanske Union, hvor man sender den indsamlede støtte direkte ind i armene på de mennesker, som har presserende brug for vaccinen. Hver donation på 5 USD vil give en vaccination til en person.

Hvis man ønsker at støtte eventet, kan man sende donationer via The Big Climb’s hjemmeside.

Om PDAid Foundation

PDAid Foundation Association blev etableret i februar 2015 af CEO af Phoenix Design Aid, Dennis Lundø Nielsen, og Pia Nielsen med support fra Kilimanjaro og hovedsæde i Kenya. I 2012 blev PDAid Foundation officielt en forening.

Via uddannelse, finansiel støtte og personlig kommunikation samt mentorskab støtter foreningen talentfulde unge i dårligt stillede samfund, så de kan øge deres ledelsesevner og blive positive forandringsagenter på alle samfundsniveauer.

Læs mere om PDAid Foundation her.

Om United Nations Global Compact

United Nations Global Compact består af 10 principper, som giver en fælles etisk og praktisk ramme for virksomhedsansvar og er baseret på internationale konventioner og aftaler. For eksempel er OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt Rio-deklarationen alle repræsenteret i principperne.

Læs mere om principperne her.

Om Verdensmålene
Verdensmålene består af 17 mål og 169 delmål. Verdensmålene blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015 og markerer en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Læs mere om verdensmålene her.


Top