Oprettelse af et center for unge fra udsatte områder ved Kilimanjaro-bjerget i Kenya

Kdc Main Picture

Illustration af Kilimanjaro Development Center, som er udviklet af danske arkitektfirma, Caspersen & Krogh.

I 2024 åbner et nyt ungdomscenter ved foden af Kilimanjaro i Afrika. Centeret, der navngives Kilimanjaro Development Center, er resultatet af et unikt samarbejde mellem nonprofitorganisationen PDAid Foundation, der er støttet af danske design- og kommunikationsbureau Phoenix Design Aid, samt deres partner Kilimanjaro Initiative. Formålet med centret er at skabe et samlingspunkt, hvor eksperter og unge fra udsatte områder i samarbejde kan skabe udviklingsmuligheder for udsatte samfund i Afrika.

Med ambitionen om at udvikle unge mennesker fra udviklingslande og give dem redskaberne til at kunne styrke deres lande indefra, vil nonprofitorganisation PDAid Foundation i samarbejde med Kilimanjaro Initiative oprette et nyt udviklingscenter for unge fra udsatte områder i Afrika ved foden af Kilimanjaro. Centeret, der navngives Kilimanjaro Development Center, vil samle en række eksperter og unge fra udsatte områder i Afrika, og sammen skal de udforske mulighederne for at støtte og udvikle udsatte samfund i Afrika.

Både PDAid Foundation og Kilimanjaro Initiative er nonprofitorganisationer med base i Kenya, og førstnævnte stiftet af Dennis Lundø Nielsen, der ligeledes står bag virksomheden Phoenix Design Aid, som aktivt støtter PDAid Foundation.

PDAid Foundation er oprettet med det formål at kunne gøre en forskel i andre dele af verden, og derfor giver dette projekt enormt god mening. Vi ønsker at give afrikanske unge et sted, hvor de kan få plads til at tænke, og de vil således blive en meget central del af Kilimanjaro Development Center. I samarbejde med eksperter vil de få mulighed for at se deres omgivelser fra et nyt perspektiv, så de kan blive klogere på, hvordan de kan forbedre deres eget og andres liv og dermed skabe positive forandringer indefra i deres egne lokalsamfund, siger Dennis Lundø Nielsen, administrerende direktør for Randers-virksomheden Phoenix Design Aid og grundlægger af PDAid Foundation.

Kilimanjaro Development Center vil strække sig over fire hektar nord for Loitokitok i Kenya og blive et samlingspunkt for ungdomsgrupper fra udsatte samfund i Østafrika. Her vil de opleve naturen og samtidig modtage vigtig uddannelsesmæssig støtte. I tæt samarbejde med lokale og internationale eksperter vil de deltagende ungdomsgrupper arbejde mod bæredygtige løsninger for deres egne lokalsamfund.

Undervisningen struktureres som 8-dages kurser, hvor ungdomsgrupper på op til 15 personer vil deltage i udendørsaktiviteter og lære færdigheder, der vil styrke deres positive og konstruktive indflydelse på deres lokalsamfund. Kursets pensum vil inkludere emner som klatring, trekking, teambuilding, træplantning, men også mere traditionelle fag som bogholderi og kommunikationstræning.

Ved Kilimanjaro Development Center vil vi sammen med de deltagende unge fokusere på miljø, uddannelse og sport som vores primære fokuspunkter. Elementer, de kan bruge til at udvikle de samfund, de selv kommer fra. Unge uden rettigheder skal ikke blot have muligheder, de skal også have en følelse af ejerskab i deres egen udvikling. Vores center er udviklet til at støtte deres ambitioner. Desuden vil vi arbejde tæt sammen med nabosamfundene, så de også får en følelse af ejerskab, lyder det fra Dennis Lundø Nielsen.

Yderligere fakta:
Centeret arkitektur vil tage inspiration fra de traditionelle østafrikanske Maasai Bomas-landsbyer, og for at minimere Kilimanjaro Development Centers miljøpåvirkning vil centret inkludere et omfattende træplantningsprogram samt benytte sig af solenergi og vandopsamlingsløsninger.

Projektet er allerede godt på vej, og de første ungdomsgrupper vil besøge Kilimanjaro Development Center i efteråret 2024. Dette nye centrum skal skabe en stærk platform for fremtidige generationer, der vil arbejde mod bæredygtige løsninger og positiv forandring i deres lokalsamfund.

Kilimanjaro Development Center støtter fire af FN’s verdensmål (SDG’erne):

  • Verdensmål 3: Godt helbred og trivsel (delmål 3.4)
  • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse (delmål 4.1)
  • Verdensmål 13: Klimaindsats (delmål 13.1)
  • Verdensmål 17: Partnerskaber for verdensmålene (delmål 17.17)

Læs mere om Kilimanjaro Development Center på www.kilimanjarodevelopmentcenter.org.


For yderligere information kontakt venligst:

  • Dennis Lundø Nielsen, CEO hos Phoenix Design Aid og grundlægger af PDAid Foundation
  • Tlf. direkte +45 2141 0906
  • E-mail: dn@phoenixdesignaid.com / dn@pdaidfoundation.org

Om Phoenix Design Aid:
Phoenix Design Aid A/S er et internationalt design- og kommunikationsbureau med ekspertise inden for grafisk design og digitale løsninger. Med særlig vægt på at betjene internationale og mellemstatslige organisationer, herunder FN- og EU-agenturer, ikke-statslige organisationer (NGO’er) og offentlige myndigheder, udfører virksomheden alle projekter i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for socialt ansvar og FN-krav. Phoenix Design Aid er certificeret inden for FN’s Verdensmål (specifikt 11 delmål fordelt på mål 4, 12, 13 og 17) samt inden for Kvalitetsledelse (ISO 9001), Miljøledelse (ISO 14001) og Arbejdsmiljøledelse (ISO 45001).

Om PDAid Foundation:
PDAid Foundation, der er stiftet i 2015 af CEO i Phoenix Design Aid, Dennis Lundø Nielsen, og Pia Nielsen, har til formål at forbedre lokale forhold for talentfulde unge i dårligt stillede samfund gennem et struktureret, globalt støtteprogram. Gennem uddannelse, økonomiske midler, personlig kommunikation og mentorordninger understøtter PDAid Foundation unge talenter i at blive agenter for positive forandringer i deres lokalsamfund. Det er PDAid Foundations grundlæggende overbevisning, at vækst, demokrati og menneskerettigheder i dårligt stillede samfund kræver lokal styrkelse, hvilket skaber og sikrer løbende og levedygtige forandringer. PDAid Foundation blev officielt åbnet den 27. februar 2015 i Nairobi – blandt andet med deltagelse af den danske ambassadør i Kenya, Gert Andersen. Læs mere om PDAid Foundation på www.pdaidfoundation.org.

Om Kilimanjaro Initiative:
Kilimanjaro Initiative er en nonprofitorganisation grundlagt af Tim Challen for at hjælpe unge fra marginaliserede samfund i Kenya og Tanzania. PDAid Foundation og Kilimanjaro Initiative har tidligere samarbejdet om årlige bestigninger af Kilimanjaro. Sammen har de ført mere end 700 bjergbestigere til toppen af Afrika for at øge bevidstheden om sociale problemer, der påvirker unge. Læs mere om Kilimanjaro Initiative på www.kiworld.org.

Illustrationer af Kilimanjaro Development Center, som er udviklet af danske arkitektfirma, Caspersen & Krogh.


Top