Phoenix Design Aid konverterer til nyt arbejdsmiljøcertifikat

P

Photo: Groovy Graphic.

Phoenix Design Aid konverterede d. 7. april 2021 til ISO 45001, som er et arbejdsmiljøcertifikat, og styrker derved sin support af verdensmål nummer 8. Derudover modtog organisationen recertificering i sine certifikater inden for kvalitet, miljø og FN’s verdensmål.

Phoenix Design Aid har siden 2007 været certificeret i OHSAS 18001, en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. I marts 2018 blev den eksisterende standard trukket tilbage, hvilket betød, at alle certificerede virksomheder skulle gennemgå en konvertering til ISO 45001, som er erstatningen for OHSAS 18001.

Derfor gennemgik Phoenix Design Aid en betydelig audit d. 6-7. april 2021, der kulminerede i, at vi modtog et ISO 45001-certifikat og recertificering af vores certifikater inden for kvalitet (ISO 9011), miljø (ISO 14001) og FN’s verdensmål af virksomheden DNV. Certificeringer gælder for alle vores kontorer, herunder også vores datterselskaber i Panama og Nairobi.

Verdensmål nummer 8 – fokus på et sikkert og stabilt arbejdsmiljø
Arbejdet med at sikre medarbejdernes helbred har været en topprioritet for Phoenix Design. Vi arbejder altid for at sikre, at alle medarbejderne har et sundt liv og for at fremme trivsel blandt alle vores medarbejderne i hele verdenen. Vores arbejde med arbejdsmiljøledelse har således styrket vores support af verdensmål nummer 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst, og helt konkret delmål 8.8, der handler om at beskytte arbejdstagernes rettigheder samt sikre og fremme et sikkert og stabilt arbejdsmiljø.

I arbejdet med at skabe og fremme et sikkert arbejdsmiljø har inddragelsen af vores medarbejderne været et afgørende element for at kunne skabe et positivt og produktivt arbejdsmiljø og ved at overholde ISO 45001 stræber vi efter at minimere risikoen for skader, ulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Under auditeringen afholdt DNV en række interviews med mange af vores medarbejdere, hvis indsatser blev anerkendt:

Medarbejderne er altid åbne under auditeringen, hvilket også tidligere har været tilfældet. De demonstrerede en professionel tilgang med en høj grad af kompetence i brugen af værktøjer, håndtering af opgaver og i kommunikationen med kunder”, siger Uffe Pilgaard, Principal Lead Auditor, Technical Officer hos DNV Business Assurance Denmark A/S.

Jan Erik Simonsen, Principal Auditor/Lead Auditor hos DNV Business Assurance Denmark A/S, tilføjer, at alle medarbejderne udviste en åben tilgang under auditeringen, og at deres daglige brug af forskellige værktøjer viste en høj grad af kompetence og selvtillid.

ISO 45001: Arbejdsmiljøledelsessystemer
For at blive certificeret i henhold til ISO 45001 har Phoenix Design Aid kortlagt interne og eksterne krav på arbejdsmiljøområdet for at sikre et effektivt arbejdsmiljøledelsessystem. Vi vil fortsat imødekomme forventningerne fra vores interessenter og samtidig forbedre vores arbejdsmiljø. Målene for vores arbejdsmiljø er baseret på ISO 45001-krav og forventninger fra interessenter med fokus på vurdering af risiko og muligheder.

Arbejdsmiljøkultur: Medarbejder konsultation og inddragelse
Konsultation og inddragelse af medarbejderne er af stor betydning i arbejdet med ISO 45001, og det har været et afgørende element for Phoenix Design Aid under konverteringsprocessen og særligt i arbejdet med at kultivere og sikre en arbejdsmiljøkultur, der fokuserer på løbende forbedringer af arbejdsmiljøet. Vi vil fortsætte med aktivt at inddrage og konsultere medarbejderne i bestræbelserne på at sikre trivsel i virksomheden, hvilket også understøtter vores arbejde med verdensmål nummer 3: Sundhed og trivsel.

Hele vores ledelsessystem giver Phoenix Design Aid mulighed for at levere kvalitetssystemer til vores kunder, og vi ser frem til yderligere at fremme vores arbejdsmiljø i de kommende år.


Top