Verdensmålscertificering: Randersbureau anerkendes for bæredygtighed og socialt ansvar

P

Phoenix Design Aid modtager evaluering af DNV GL, der fortæller om virksomheden er certificeret. Foto: Groopy Graphic.

Som det første grafiske bureau nogensinde er randrusianske Phoenix Design Aid blevet certificeret efter FN’s verdensmål. Blåstemplingen er foretaget af den norske virksomhed DNV GL, som arbejder for at beskytte liv, ejendom og miljø.

Klimadagsordnen vinder indpas, og mange virksomheder arbejder efterhånden efter en bæredygtig strategi. Men hos design- og kommunikationsvirksomheden Phoenix Design Aid er bæredygtighed og socialt ansvar en langt større del af hverdagen end hos de fleste. Virksomheden, som har fast base i Randers, udfører til dagligt en række forskellige kommunikationsopgaver, der understøtter væsentlige FN-organisationers virke, og har derudover arbejdet intensivt med bæredygtighed de seneste år. Det har nu resulteret i, at Phoenix Design Aid, som det første grafiske bureau nogensinde, er blevet anerkendt med en certificering efter FN’s verdensmål.

P

CEO hos Phoenix Design Aid, Dennis Lundø Nielsen. Foto: Groovy Graphic.

Det er med stor glæde og en god portion stolthed, at jeg som Randers-ambassadør kan sætte min by på verdenskortet med vores nye verdensmålscertificering. Certificeringen afspejler det intensive arbejde, vi i fællesskab har udført gennem de seneste år. For selvom vores samarbejde med FN-organisationer for længst har lært os, hvordan man begår sig i miljøer, hvor verdensmålene har stor betydning, har det krævet en stor indsats fra hele teamet at nå hertil, lyder det fra CEO hos Phoenix Design Aid, Dennis Lundø Nielsen.

Phoenix Design Aid er konkret blevet verdensmålscertificeret i 11 delmål. Certificeringen er tildelt af virksomheden DNV GL, som arbejder for at beskytte liv, ejendom og miljø.

Fælles fodslag
FN’s verdensmål udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som sætter kursen for, hvordan verdens lande sammen kan tackle de største globale miljømæssige og menneskelige udfordringer og opnå en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030. Det er således en fælles opgave at indfri målene, og det har netop været drivkraften for certificeringen hos Phoenix Design Aid:

FN’s verdensmål fungerer som et godt fælles fodslag i erhvervslivet og blandt vores kunder. Vi har alle de samme udfordringer for øje, og det kan skabe betydningsfulde samarbejder på tværs af sektorer og brancher i både ind- og udland. I den udfordrende tid, som vi oplever i øjeblikket, er det vigtigere end nogensinde før, og derfor er jeg utrolig stolt af at få en anerkendelse af, at vi hos Phoenix Design Aid bidrager til at gøre en forskel.

DNV GL’s verdensmålscertificering tildeles virksomheder, som lever op til et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

Phoenix Design Aid har opnået verdensmålscertificering i følgende delmål:

  • Kvalitetsuddannelse (delmål 4.1, 4.2, 4.3 og 4.7)
  • Ansvarligt forbrug og produktion (delmål 12.2, 12.4 og 12.8)
  • Klimaindsats (delmål 13.1 og 13.3)
  • Partnerskaber for handling (delmål 17.16 og 17.17)

For yderligere information kontakt venligst:
Dennis Lundø Nielsen, CEO hos Phoenix Design Aid, tlf. direkte +45 2141 0906 og dn@phoenixdesignaid.com

Om Phoenix Design Aid:
Phoenix Design Aid A/S er en international design- og kommunikationsvirksomhed med ekspertise i grafisk design og digitale løsninger. Med særlig vægt på at servicere internationale og mellemstatslige organisationer, herunder FN og EU-agenturer, NGO’er og offentlige myndigheder, udfører virksomheden samtlige projekter i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar samt FN-krav. Virksomheden er certificeret inden for kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001) og arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001).

Om DNV GL:
DNV GL har siden 1864 arbejdet med risk management og sikring af kvalitet med udgangspunkt i formålet, at sikre liv, miljø og værdier. DNV GL leverer certificeringer, forsyningskæder og datastyringstjenester til kunder i en lang række industrier. DNV GL arbejder i mere end 100 lande og er dedikeret til at hjælpe kunder med at gøre verden sikre, smartere og grønnere.


Top